Močovina

Obecné informace:
Močovina je diamid kyseliny uhličité, a díky vysokému obsahu dusíku je nejkoncentrovanějším tuhým dusíkatým hnojivem. Veškerý dusík v hnojivu je ve formě amidické, avšak v půdě se poměrně rychle rozkládá na formu amonnou a nitrátovou. Vyrábí se syntézou čpavku a oxidu uhličitého. Hnojivo je povrchově upraveno proti spékavosti a je dodáváno tradičně ve vysoké kvalitě.

Obsah živin:
Celkový dusík jako N   ......................   46,0 %
Maximální obsah biuretu   .................     1,2 %

Použití:
Močovina je koncentrované dusíkaté hnojivo určené k základnímu hnojení před setím nebo výsadbou a k přihnojování během vegetace. Pro základní hnojení se močovina aplikuje na povrch půdy a následně se do ní zapraví kultivací. Všude tam, kde není k dispozici DAM, je možné použít roztok močoviny k foliární výživě rostlin. Postřiky ve večerních hodinách jsou nejvhodnější, aplikace při vyšších teplotách během dne se nedoporučují - hrozí popálení rostlin.

Ledek amonný 27 % N

Obecné informace:
Ledek amonný je dusíkaté hnojivo, které obsahuje polovinu dusíku ve formě amonné a druhou polovinu ve formě nitrátové. Hnojivo je vyráběno ze směsi dusičnanu amonného s jemně mletým vápencem nebo dolomitem do podoby bělavých až světle hnědých granulí. Hnojivo je povrchově upraveno proti spékavosti a je dodáváno tradičně ve vysoké kvalitě.

Obsah živin:
Celkový dusík jako N   ........................   27,0 %
Amonný dusík jako N   .......................   13,5 %
Dusičnanový dusík jako N   .................   13,5 %

Použití:
Používá se k základnímu hnojení nebo přihnojení během vegetace. Hnojivo obsahuje dusičnanový, amonný dusík a dále vápenec. Je vhodný pro všechny plodiny mimo azalek, rododendronů a kanadských borůvek.

Síran amonný

Obecné informace:
Síran amonný je dusíkaté hnojivo, které obsahuje dusík ve formě amonné a síru ve formě síranové. Poměrně rychle se rozpouští v půdní vodě. Má kyselou reakci a v půdě podléhá nitrifikaci. Hnojivo je dodáváno tradičně ve vysoké kvalitě.

Obsah živin:
Amonný dusík jako N   ......................  20,0 %
Vodorozpustná síra jako S   ...............  20,5 %

Použití:
Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození. Je velmi vhodný při pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry. Hnojivo nesmí být aplikováno v blízkosti stanovišť včelstev v době letu včel, pokud by je vzhledem k větru mohlo ohrozit.

Dusíkaté vápno

Složení: dusíkaté hnojivo s poměrem živin N 19%, CaO 55%.
Určení: Dodává do půdy dusík, vápník a dezinfikuje půdu. Zabraňuje nádorovitosti košťálové zeleniny. Používá se k jarnímu i podzimnímu hnojení, nejpozději 14 dní před výsadbou

Ledek vápenatý

Složení: dusíkaté hnojivo s obsahem dusíku N 15,5%.
Určení: k přihnojování – je vhodné ke všem plodinám a kulturám s výjimkou kyselomilných rostlin (azalek, rododendronů, kanadských borůvek). Rychle působí a snižuje kyselost půd

Balení hnojiv 3 kg,25 kg,50 kg