Zajišťujeme osivo a sadbu od firem:Oseva Brno,Oseva Havlíčkův Brod,Elita ,Hanácká osiva ,Oseva Bzenec,Europlant,Seneco Polná.Jedná se o osiva obilovin,olejnin,luskovin,jetelovin,travních směsí,okopanin a bramborovou sadbu.

Obiloviny-pšenice ozimá,pšenice jarní,ječmen ozimý,ječmen jarní,žito ozimé,oves setý,kukuřice,triticale

Olejniny-řepka ozimá,len olejný,slunečnice

Luskoviny-hrách setý,peluška jarní

Jeteloviny-vojtěška setá,jetel červený

Travní směsi-luční směs.pastevní směs,parková směs,hřištní směs i jednotlivé druhy trav

Okopaniny-řepa krmná

Bramborovou sadbu -odrůdy Velmi rané - Impala, Anuška, Katy

Rané- Marabel

Polorané-Red Anna, Dominika

Cena veškeré sadby 18Kč/kg, balení 25 kg, ale rozvažujeme podle potřeby.