Výživa pro prasata, granulované krmivo

Naše nabídka zahrnuje kompletní krmné směsi zajišťující maximální využítí růstových schopností

 u výkrmových kategorií a udržení optimální kondice u chovných hospodářských zvířat.

Krmné směsi pro prasata dodáváme domácím chovatelům k samostanému výkrmu. 

Základní druhy krmných směsí pro prasata

ČOS 1, ČOS 2 (směsi pro časný odstav selat), A1, A2, A3

 (směsi pro výkrm prasat), PCH 1, PCH 2 (směsi pro odchov plemenných prasat),

KPB, KPK  (směsi pro prasnice), KA (směs pro kance)

Balení