Vápenec velmi jemně mletý

Obecné informace:
Hnojivo, které se získává rozemletím přírodního vápence, který je tvořen směsí uhličitanu vápenatého s uhličitanem hořečnatým a dalšími minerály v různých poměrech. Poměr uhličitanu vápenatého k uhličitanu hořečnatému určuje, zdali se jedná o vápenec nebo o dolomit. Čím je obsah uhličitanů vyšší, tím je vápenec hodnotnější. Účinnost vápenců záleží nejen na obsahu vápníku, ale také na jemnosti mletí. Čím je velikost částic menší, tím je vyšší účinnost. Obecně je působení vápenců pozvolné. Lze vápnit všechny půdy, přednostně však lehčí typy. Hnojivo je dodáváno tradičně ve vysoké kvalitě.

Obsah živin:
Obsah CaCO3 + MgCO3   ......................   min. 90,0 %
z toho MgCO3    ....................................   max. 5,0 % 

Použití:
Používá se jako hnojivo na pozvolnější úpravu půdní reakce, ke zlepšení fyzikálně-chemických vlastností půdy. Použitím v zemědělství upravuje zejména pH půdy, stabilizuje půdní strukturu, posiluje biologickou aktivitu půdy, umožňuje lepší hospodaření s půdní vláhou, podporuje lepší využití hnojiv a zlepšuje kvalitu sklizně. Je vhodný zejména k aplikaci na středních a lehčích půdách a travnatých porostech. Slouží jako neutralizační materiál proti účinkům kyselých průmyslových exhalátů. Dávky vápenatých hnojiv se řídí pH, půdním druhem a nároky pěstovaných plodin. Aplikace spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni.

Balení po 40 kg